Curriculum vitae

MgA. et Mgr. František Žáček
nar. 27.2.1976 v Moravské Třebové
bydliště: Jiráskova 475/12, 571 01 Moravská Třebová
e-mail: f.zacek@centrum.cz, stromostan@seznam.cz 
tel. 776 638 358, 734 224 043


AŤ ŽIJÍ OLDSKŮLOVÉ WEBY A JEJICH PŘEDPOTOPNÍ GRAFIKA!!!! :)


 


 


 


 


r. 2019 - září 2019 premiéra dokumentárního seriálu Pivní putování - viz odkaz k roku 2017


 


r. 2018 dobrovolná výpověď - vzdání se funkce ředitele Kulturních služeb města Moravská Třebová


 


r. 2017 Narození druhé dcery Medy Žáčkové, začátek intenzivní spolupráce s Petrem Krejčím - začátek vytváření animací pro dokumentární seriál Pivní putování https://www.ceskatelevize.cz/porady/11901631364-pivni-putovani/217562260320001-pomoravi/r. 2016 Svatba na stromě 6. 8. 2016 - brzy fotografie ve fotogalerii :) 

 
r. 2015 - vytvoření bronzové busty Jana Maxmiliána Řeháka v Budišově nad Budišovkou, spolupráce se společností Orchis film - s Petrem Krejčím. Spolupráce na vytvoření výtvarné podoby dokumentárního seriálu Krajinou domova, získání postu ředitele Kulturních služeb města Moravská Třebová
r. 2014 – mé přítelkyni Veronice se narodila dcera Nola, volná výtvarná činnost – např. realizace figurín pro Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
 
 r. 2013 – ukončení studia na FAVU VUT Brno – získání titulu MgA. (diplomová práce Socha v prostoru stromu) + vytvoření sochy – sedící postavy – z vrbovéhou proutí instalované na strom.
 
r. 2011: osobní pojetí studia na FAVU VUT Brno v rámci přerušení studia, od ledna zaměstnanec Společnosti Renata o.s. jako ekopedagog. Nástup do 6. ročníku studia na FaVU VUT Brno – příprava závěrečné teoretické magisterské práce – Socha v prostoru stromu a závěrečné praktické práce – sochy z vrbového proutí určené primárně k instalaci na strom.
 
r. 2011: osobní pojetí studia na FAVU VUT Brno v rámci přerušení studia, od ledna zaměstnanec Společnosti Renata o.s. jako ekopedagog. Nástup do 6. ročníku studia na FaVU VUT Brno – příprava závěrečné teoretické magisterské práce – Socha v prostoru stromu a závěrečné praktické práce – sochy z vrbového proutí určené primárně k instalaci na strom.
r. 2010: Dokončení grafických (výtvarných) prací na projektu www.hrebecskedulnistezky.cz, práce na školních zadáních – FaVU VUT Brno.
Intenzivní shromažďování materiálů na diplomovou práci “Socha v prostoru stromu”. 
Přerušení studia, počátek práce v projektu Ekocentra Renata v Bělé u Jevíčka. Přerušení studia na FaVU VUT Brno. Výuka na SUPŠT ve Velkých Opatovicích a na Základní umělecké škole v Jevíčku.
 
r. 2009: Začátek dvouletého magisterského studia na Fakultě výtvarných umění VUT Brno, ateliér Socha 1. Realizace grafických řešení projektu Hřebečské důlní stezky u Moravské Třebové.  Příprava a realizace výtvarného komiksu pro děti použitého pro naučnou stezku Boršovský les realizovanou LČr a.s. u Moravské Třebové. Výuka na SUPŠT ve Velkých Opatovicích a na Základní umělecké škole v Jevíčku.
Od března 2009 OSVČ. 
 
r. 2007 – 2008: Příprava a realizace dokumentárního DVD – přílohy k Almanachu ZUŠ Moravská Třebová vydaného při příležitosti 60. výročí založení školy – ve spolupráci s AVG studiem Lumíra Moučky v Moravské Třebové.  
Od února 2008 ukončení pracovního poměru na ZUŠ Moravská Třebová – následně ještě spolupráce se ZUŠ na uspořádání Výtvarných dílen učitelů a žáků základních uměleckých škol – v rámci přehlídky výtvarných prací „Výtvarný svět na zámku 2008“
Vývoj a výroba funkčního modelu závěsné obytné plošiny pro pobyt v korunách stromů
 – tzv. STROMOSTAN. Výuka na Střední uměleckoprůmyslové a technické škole ve Velkých Opatovicích – obor výtvarná příprava. Realizace kolekce kreseb pro účely propagace výstavy „Poklady Moravské Třebové“, která proběhla pod záštitou Národního muzea v Lobkovickém paláci na Pražském hradě od září 2008 do ledna 2009. 
 
r. 2006 – 2007: Výuka výtvarného oboru na ZUŠ Moravská Třebová – projekt žákovských videí na téma „Jak přicházíme na svět“ byl oceněn v stejnojmenné výtvarné soutěži vyhlášené Unií porodních asistentek UNIPA. Spolupořádání výstavy Výtvarný svět na zámku 2007 přehlídka prací žáků výtvarných oborů ZUŠ z celé ČR.
Návrh na logo oslav 750. výročí založení města Moravská Třebová vyhrál v soutěži vyhlášené MÚ Mor. Třebová.  Příprava stravy pro mezinárodní kurz Omítání hliněnými omítkami a stavění z přírodních materiálů v Podolí u Bouzova – červen 2007 – ve spolupráci s Bc.Veronikou Chrobákovou a Mgr. Lucií Turanovou. 
 
r.2004 – 2005: Vytvoření kolekce drobné grafiky – litografií – novoročenek na rok 2006 pro členy Klubu přátel výtvarného umění v Moravské Třebové. 
Mladší žáci výtvarného oboru ze ZUŠ Jevíčko získali v červnu 2005 za kolektivní práci „Šachy“ čestné uznání poroty v krajském kole celostátní soutěže ZUŠ. 
Lektorská spolupráce při realizaci české části mezinárodního projektu Travelling school of life spolupořádaného Permalotem na Svojanově u Bouzova.(výuka vaření podle pěti prvků)
Příprava stravy pro kurz „Permaculture“ Davida Holmgrena z Austrálie na tábořišti Občanského sdružení Permalot ve Svojanově u Bouzova. 
Únor 2005 – absolvování kurzu a školení pro pořádání evropské dobrovolnické služby 
a ostatních programů probíhajících pod záštitou ČNA Programu MLÁDEŽ.  
Vytvoření ilustrací + design obálky a celkový design publikace „Pověsti Moravskotřebovska“, vydáno Muzeem v Moravské Třebové v prosinci 2004. 
Cvičení Tai ji Chen pod vedením Martina Rohela (Česká asociace čínského Wu-shu) v Olomouci. 
r.2003 – 2004: Od října 2004 ukončení pracovního poměru na ZUŠ Velké Opatovice.
Společně se studenty SOŠ tradičních řemesel Velké Opatovice, specializujících se na grafiku v rámci výtvarného oboru ZUŠ Velké Opatovice uspořádána výstava grafických prací včetně projektu experimentální grafiky ve výstavních prostorách zámku v Moravské Třebové. Příprava stravy pro učastníky kurzu „PERMALOTSYNERGY“ – setkání vedoucích environmentálních projektů ze zemí Evropské unie.
Příprava stravy pro účastníky „Prvního evropského setkání stavitelů z přírodních materiálu“ v ekovesnici Biofalu v Mariahalom v Maďarsku v srpnu 2004.
Ve spolupráci s přítelkyní Veronikou příprava stravy a přednášky o zdravém životním stylu pro účastníky mezinárodního setkání „Fair Trade“ – „Spravedlivý obchod“ na tábořišti 
OS Permalot v červenci 2004.
Ve spolupráci s přítelkyní Veronikou příprava stravy pro účastníky kurzu Satiterapie v Ludvíkově u Městečka Trnávky.
Spolupráce s uměleckým tiskařem Janem Maulerem z Moravské Třebové – exkurze 
se studenty grafiky ze ZUŠ Velké Opatovice. 
Stavba velkoobjemové zemní chlebové pece společně se studenty SOŠ tradičních řemesel V.Opatovice ve Svojanově u Bouzova pro Občanské sdružení Permalot( www.permalot.org ) a další spolupráce především při technickém zajišťování programů probíhajících na tábořišti ve Svojanově u Bouzova.
r.2002 – 2003: Realizace projektu Abeceda – za pomoci studentů keramických oborů 
                        jsme vytvořili výukovou hru pro zrakově postižené a nevidomé děti a 
                        předali dětem ve Speciální škole v Moravské Třebové. 
                        Začátek aktivnější spolupráce s OS Permalot, průběžné prohlubování     
                        praktických zkušeností s přípravou vyvážené stravy se zaměřením na léčivé     
                        účinky potravin z pohledu tradiční čínské medicíny. Absolovování kurzu 
                        tradiční japonské masáže Shiat – su pod vedením pana Libora Rožnovjáka 
                        z Jihlavy. Od 1.9. 2003 vyučuji výtvarnou výchovu na Základní umělecké 
                        škole v Jevíčku. Volná umělecká tvorba s důrazem na prostorovou tvorbu, 
 – keramika, drobná sochařská tvorba, grafika.
                        od 1.9. 2002 vyučuji výtvarnou výchovu na ZUŠ ve Velkých Opatovicích,
                        kolektiv žáků pobočky v Knínicích u Boskovic získal „Čestné uznání“ 
                        v  celostátním kole 36. ročníku soutěže ZUŠ Alšova země.  
r.2001 – 2002: Od 1.9. 2002 do 30.11. 2002 zaměstnán na SOŠ a SOU tradičních řemesel 
                        ve Velkých Opatovicích jako referent pro propagaci na 0,5 pracovní úvazek. 
                        Školení – krákodobý kurz „Jak psát projekty“ pořádeném Pedagogickým 
                        centrem v Brně.                   
                        Aktivní účast na koncipování programů vznikajícího Výchovného,           
                        vzdělávacího a uměleckého centra Společnosti Renata v Bělé u Jevíčka,
                        základy cvičení Tai ji stylu Jang s Veronikou Adamčákovou z Brna. 
                        v školním roce 2001/2002 zaměstnán na Střední odborné škole 
                        a Středním odborném učilišti tradičních řemesel ve Velkých Opatovicích 
                        jako mistr odborné výchovy (keramika), pracovní poměr ukončen na vlastní 
                        žádost k 30.6. 2002 z důvodů nevyhovující pracovní doby. 
r.2000 – 2001:  intenzivní tvůrčí činnost – koncipování skupinového projektu
                        s pracovním názvem “Duhová žížala” (arteterapie v přírodě atp.) s důrazem
                        na ekologické aspekty sžívání se člověka s krajinou.                                                                                                                                                                                                                                                                               
                        Pobyt ve Velké Británii jako au-pair (6 měsíců).
                        Získávání teoretických a praktických zkušeností s přípravou přírodní, vyvážené 
                        stravy splňující kritéria správného životního stylu.
                        Spolupráce se ZO ČSOP Moravská Třebová při realizaci informačního panelu
                        o možnostech vytvoření přírodní rezervace v lokalitě Rychnovský vrch.
                        Účast na projektu “Genius loci” – srpen 2000 v Bezděčí u Trnávky – při 
                        pobytu zahraničních studentů (Španělsko), vedení dílny se zaměřením na 
                        land-art, přírodní materiály a keramiku.
r.1997 – 2000: získání titulu Magistr dokončením studia na PdF MU v Brně, 
                        učitelství pro střední školy – obor výtvarná výchova, vizuální tvorba.
                        Diplomová práce  “Amanita muscaria” pod vedením 
                        akad.mal. Jana Vičara navržena na cenu děkana.
                        Účast na studentských skupinových výstavách, např. v Brně Lužánkách. 
                        Cvičení jógy, výrazné prohloubení zájmu o cvičení, zdravý životní styl,          
                        přírodní lečitelství atp.                                                                                      
                        Absolvování semináře “Cesta a cíl” PhDr.Evy Velechovské v Pelhřimově.
                        Spolupráce s akad.sochařem Jaroslavem Hamplem z Jevíčka.
r.1996 – 1997: intenzivní samostudium, prohlubování výtvarných znalostí a dovedností.
                       Samostatné a skupinové výstavy v zahraničí i v ČR: “Die Kreuzung” – 
                       Amberg v SRN, “4 výtvarníci z Moravské Třebové” – Náměšť nad 
                       Oslavou.
                       Spolupráce s uměleckým tiskařem Ing. Františkem Krňávkem z Rovenska 
                       u Zábřehu na Moravě. 
                       Přerušení studia.
r.1994 – 1995: účast a spolupráce při realizaci výstavy studentských prací Ateliéru malby
                        KVv PdF MU v Brně pod vedením Mgr. Milana Magniho v Poitiers 
                        ve Francii. Účast na studentských skupinových výstavách.
                        Prázdninové cesty po celém území republiky (Šumava, České středohoří,   
                        Krkonoše, Bílé Karpaty,..)
                        Účast na mezinárodním pracovním setkání studentů výtvarných škol, 
                        pořádaném l´École de Beaux Arts v Lorientu (Francie), na ostrově Belle-Ille.
                        Účast na realizaci výzdoby části interiérů Bezbariérového ústavu Březejc 
                        u Velkého Meziříčí, vytvářené studenty KVv PdF MU v Brně.
                        Spolupráce s uměleckým tiskařem Janem Maulerem z Moravské Třebové,
                        vytvoření kolekce drobné užité grafiky – novoročenek pro okruh přátel 
                        výtvarného umění v Moravské Třebové. 
                        Imatrikulace na PdF MU v Brně, studium oboru výtvarná výchova 
                         grafika.
r.1990 – 1994: Složení maturitní zkoušky na Gymnáziu v Moravské Třebové.