Osobní stránky Františka Žáčka - sochy v prostoru stromu, výtvarníci na stromě atp.

Při mém současném studiu na Fakultě výtvarných umění v Brně musím prezentovat své předchozí i aktuální výtvarné aktivity na internetu. Činím tak pomocí dvojwebu - na internetových stránkách www.stromostan.cz fungují společně se stromostanovými tyto osobní - výtvarnické stránky. Proč jsem propojil tyto dvě zdánlivě odlišné oblasti svých zájmů na jedné doméně? Děje se tak z  více důvodů - téma teoretické diplomové práce "Socha v prostoru stromu" je jedním z nich, jedná se do značné míry o spojité nádoby a dalším důvodem je například ušetření vituálního prostoru v té naší krásné internetové síti.V následujících měsících - tak, jak se bude blížit odevzdání teoretické diplomové práce, budu publikovat na těchto stránkách portréty umělců, kteří část své tvorby zasvětili výtvarným počinům umístěným na strom, mezi stromy atp. V sekci odkazy http://www.stromostan.cz/odkazy_os/ nabízím první vlaštovku (částečně hnízdící na stromě :-)) - jsou to www stránky britského výtvarníka Tima Knowlese, který jak uvidíte, učí stromy různým věcem.